български | english
 
 

 

доц. дтн Радостина Ангелова

Кабинет

3501a

Телефон

9652904

e-mail

Учебни дисциплини

Области за разработване на дипломни работи
  • Рингово предене
  • Роторно предене
  • Обвивно предене
  • Структура и свойства на рингови, роторни, обвивни и аеродинамични преходи
  • Текстилни материали и микроклимат
Учебни пособия

1. Lawrence C. (editor), Advances in Yarn Spinning Technologies, Angelova R.A., Chapters "Air-Jet Spinning of Yarns", "Hollow-Spindle Spinning of Yarns", (2010), Woodhead Publishing, The Textile Institute Series, ISBN 1 84569 444 9, ISBN-13: 978 1 84569 444 9.
2. Ангелова Р., Х. Конова, Предене на дълги влакна, Ръководство по Предачество II, 2008.

Web Design TU-SOFIA