български | english
 
 

 

доц. д-р Радка Атанасова

зам. ръководител катедра

Кабинет

4114

Телефон

9653647

e-mail

Учебни дисциплини

Области за разработване на дипломни работи
  • Компютърно проектиране. Приложение на CAD/CAM системи при дизайнерско и инженерно проектиране на облекла, изработване капак на настила
  • Съвременни методи и технологии за производство на облекла
  • Прилагане на Интернет и мултимедийни технологии в обучението
  • Приложна математика в проектирането на облекла. Методи за интерполация и апроксимация на криви. Методи за оценка на нови конструкции облекла
Учебни пособия
1. Петров Хр., Р. Атанасова. Ръководство за лабораторни упражнения по технология на шевното производство, Изд. на ТУ-София, 2012.
2. Атанасова Р., П. Димитрова. Мода и дизайн на облеклото, Изд. на ТУ-София, 2017.

Web Design TU-SOFIA