български | english
 
 

Контакти


 

 

 

Катедра Текстилна техникa

Технически Университет - София

София 1000

бул. Климент Охридски 8

Телефон: 00359-2-965-29-00

Телефон/Факс: 00359-2-965-36-29

Е-mail: textile@tu-sofia.bg

http://textile.tu-sofia.bg

Технически сътрудник: маг. инж. Анна Фролошка

Канцелария: блок 3, каб. 3401а

Лаборатории: блок 4, етаж 1 (задната страна на сградата)


 

   
     
Web Design TU-SOFIA