български | english
 
 

 

гл. ас. д-р Христина Хьолтерман

Кабинет

3301а

Телефон

9653880

e-mail

Учебни дисциплини


Области за разработване на дипломни работи
  • Проектиране на прежди
  • Изследване свойствата на предачни продукти
  • Получаване на риногови, роторни и обвивни прежди
Учебни пособия
Ангелова Р., Х. Конова, Предене на дълги влакна, Ръководство по Предачество II, 2008.
Web Design TU-SOFIA