български | english
 
 

 

проф. д-р Диана Кръстева

ръководител катедра

Кабинет

3416

Телефон

9653629

e-mail

Учебни дисциплини

Области за разработване на дипломни работи
  • Текстилни изпитвания

  • Управление на качествотo
Учебни пособия
1. Митова Б., Д. Германова-Кръстева. Ръководство за лабораторни упражнения по текстилни изпитвания, Печатна база на ТУ-София, 1995.
2. Митова Б., Д. Германова-Кръстева. Ръководство за лабораторни упражнения по текстилно материалознание, Печатна база на ТУ-София, 1996.
3. Германова-Кръстева Д. Ръководство за лабораторни упражнения по Текстилни изпитвания и анализ, Издателство на Технически университет-София, С., 2007.

Web Design TU-SOFIA