български | english
 
 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
за професионални бакалаври

 

 

 

Ако сте завършили специалност,
свързана с текстила и облеклото в:

  • Колеж - Сливен при Технически Университет - София
  • Технически колеж - Ловеч при Технически Университет - Габрово
  • Технически колеж - Ямбол при Тракийски Университет - Стара Загора
  • Технически колеж - Благоевград при Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Ние Ви предлагаме да продължите обучението си в МАГИСТРАТУРА по специалност
"Проектиране и технологии за облекло и текстил"
в редовна и задочна форма на обучение

с възможност за избор на магистърска програма:

ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЛЕКЛО
засилено изучаване на моделиращи CAD системи за облекла, графичен дизайн на облеклото, технологични системи за облекла, технология на трикотажните облекла и организация на шевното производство

ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЕКСТИЛ
засилено изучаване на високотехнологични влакна, интелигентен текстил, съвременни предачни методи, тъкачни технологии, трикотажни технологии

С нас Вие ще имате възможност

  • да добиете съвременни знания и професионални компетенции;
  • да участвате в европейски образователни програми и студентска мобилност чрез международни програми;
  • да се включите при провеждането на научни и приложни изследвания;
  • да бъдете перспективни специалисти на пазара на труда;
  • да създадете собствен бизнес с европейско измерение.

Развийте своите инженерни, дизайнерски и управленски умения!
Ние Ви очакваме!

textile@tu-sofia.bg, тел. 02 965 2900

 

   
     
Web Design TU-SOFIA