български | english
 
 

Специалност "Дизайн и технологии за облекло и текстил"


 

 

 

проф. дтн Радостина Ангелова
доц. д-р Радка Атанасова
доц. д-р Магдалена Павлова
гл. ас. д-р Михаил Панчев
гл. ас. д-р Даниела Софронова

 

   
     
Web Design TU-SOFIA