български | english
 
 

Катедра Текстилна техника


 

 

 

проф. д-р Диана Кръстева - ръководител катедра
доц. д-р Радка Атанасова - зам. ръководител катедра
доц. дтн Радостина Ангелова
доц. д-р Магдалена Павлова
гл. ас. д-р Михаил Панчев
гл. ас. д-р Христина Хьолтерман
гл. ас. д-р Даниела Софронова
Йордан Дойчинов
маг. инж. Анна Фролошка - технически сътрудник

 

   
     
Web Design TU-SOFIA