български | english
 
 

Научноизследователски проекти


 

 

1. Двустранен договор България - Фламандска общност 2006, "Обучение по текстилни технологии, стандартизация и управление".
2. Научноизследователски проект, договор с НИС № 728 НИ - 2 / 2006, Създаване на функционален модел и методика за изследване на формоустойчивостта в облеклото.
3. Научноизследователски проект, договор с НИС № 933 НИ - 2 / 2007, Оптимални решения при някои термични обработки на шевни детайли.
4. Научноизследователски проект, договор с НИС № 08092 НИ - 15 / 2008, Създаване на лабораторен модел и методика за термично облагородяване на конфекционни детайли.
5. дог. № 120-ни 155-2, Изследване на енергийните характеристики на нови текстилни материали с включени наночастици и нановлакна, вътрешни проекти на ТУ - София, 03.2010-11.2011
6. дог. № 08091 дни-2, Апарат за електропредене с многодюзова глава и непрекъснато настилане на нановлакна, вътрешни проекти на ТУ- София, 03.2008-11.2009
7. "Моделиране поведението на тъкани с примкова структура при компресия" - 2010 г.
8. "Изследване влиянието на структурните характеристики на хавлиени тъкани върху водопоглъщането и кинетиката на сушене" - 2009
9. "Разработване на стенд за биаксиално определяне на деформациите на трикотажни платове при циклични натоварвания" - 2007 г.
10. "Разработване на симулационен модел на процеса на изправяне на памучните влакна при изтегляне" - 2005 г.
11. TEMPUS JEN 4231, продължение на тригодишен проект TEMPUS JEP "Обучение на преподаватели и студенти за получаване на филтри за очистване на газове и течности"
12. INCO-COPERNICUS IC 15-CT960723 "Студеноплазмена обработка на нетъкани текстилни материали за филтърни среди за очистване на газове и отпадни води"
13. INCO-COPERNICUS IC 15-CT90711 "Изследователска мрежа за решаване на проблеми, свързани с тъкане на основи"
14. Leonardo da Vinci Eur/00/C/P/NT/94414 "Advotex Network"
15. TempTex 00 371 - PP "Създаване на CD за дистанционно обучение по нетъкан текстил"
16. Договор в рамките на програма Erasmus-Socrates с Висшето училище в Niedderhein, Германия 2007 - 2010
17. UNIDO Test Project, Интеграционен подход за екологично ориентирано управление на предприятията в България, експерт за областта на текстила

 

   
     
Web Design TU-SOFIA