български | english
 
 

Студенти


 

 

 

  • Учебни планове

образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

редовна и задочна форма на обучение

изравнително обучение за завършилите ОКС "професионален бакалавър"

  • Дипломни защити

05.02 - 24.02.2018 г., 09.07 - 21.07.2018 г.

 

   
     
Web Design TU-SOFIA