български | english
 
 

Уважаеми Кандидат-студенти,


 

 

При нас Вие ще се обучавате

по специалност

Проектиране и технологии за облекло и текстил

В катедра с повече от половинвековна история и с признато международно партньорство
В тематично организирани академични мрежи,
от висококвалифициран преподавателски състав
На иновативни софтуерни продукти

С нас Вие ще имате възможност
Да бъдете перспективни специалисти на пазара на труда
Да създадете собствен бизнес с европейско измерение
За участие в европейски образователни програми и
студентска мобилност по секторна програма Еразъм
Да продължите обучението си в съвместни, двойни или множествени образователно-квалификационни степени

Повече за специалността

Мода и дизайн на облеклото
Технология на облеклото
Дизайн на интериорния текстил
3D проектиране на текстилни изделия
Инженеринг и мениджмънт

Какво не знаем, че е текстилът?
Мощен технологичен сектор с голям обхват и многообразие
Генератор на нови концепции за дизайн и продуктово развитие
Нанокомпозити, многофункционални и интелигентни материали
И още много други

Ако притежавате инженерни, дизайнерски или управленски умения,
ние Ви очакваме!

 

   
     
Web Design TU-SOFIA