български | english
   
 
 
 
Ние Ви предлагаме обучение по специалност Дизайн и технологии за облекло и текстил в катедра с повече от половинвековна история и дългогодишно международно партньорство с водещи европейски университети. С нас Вие ще имате възможност да бъдете перспективни специалисти на пазара на труда, да създадете собствен бизнес в областите облекло и текстил, да учавствате в европейски образователни програми ПОВЕЧЕ

Уважаеми Бакалаври, Катедра Текстилна техника предлага редовно и задочно обучение в образователно квалификационна степен магистър с възможност за избор на магистърска програма по ОБЛЕКЛО или ТЕКСТИЛ. Програмата включва дисциплини като графичен дизайн на облеклото, моделиращи CAD системи за облекло, мениджмънт, маркетинг, управление на качеството, интелигентен текстил, екология ПОВЕЧЕ

 
Web Design TU-SOFIA