български | english
 
 

Магистърски програми


 

 

Ние Ви предлагаме МАГИСТРАТУРА по специалност:
"Дизайн и технологии за облекло и текстил":

 • МАГИСТРАТУРА за завършили ОКС „бакалавър”
  и/или „магистър” по специалности от област
  5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 • ИЗРАВНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ за „професионален бакалавър” по специалности от професионално направление 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

 • ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ за завършили ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по специалности извън област 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Учебните планове може да намерите ТУК!

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЛЕКЛО
засилено изучаване на моделиращи CAD системи за облекла, графичен дизайн на облеклото, технологични системи за облекла, технология на трикотажните облекла и организация на шевното производство

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЕКСТИЛ
засилено изучаване на високотехнологични влакна, интелигентен текстил, съвременни предачни методи, тъкачни технологии, трикотажни технологии

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА

С нас Вие ще имате възможност

 • да добиете съвременни знания и професионални компетенции;
 • да участвате в европейски образователни програми и студентска мобилност чрез международни програми;
 • да се включите при провеждането на научни и приложни изследвания;
 • да бъдете перспективни специалисти на пазара на труда;
 • да създадете собствен бизнес с европейско измерение.

Развийте своите инженерни, дизайнерски и управленски умения!
Ние Ви очакваме!

ratanasova@tu-sofia.bg, textile@tu-sofia.bg, тел. 02 965 2900, 02 965 39 21

 

   
     
Web Design TU-SOFIA