български | english
 
 

 

гл. ас. д-р Михаил Панчев

Кабинет

3301а

Телефон

9653880

e-mail

Учебни дисциплини

Области за разработване на дипломни работи
  • Филтри получени по методите за получаване на НТ – мокър метод, иглонабиванe
  • Почистване на текстилни материали с намалено количество вода и ТСЕ
  • Пречистване на отпадъчни води
Учебни пособия
Незнакомаво М., Панчев М., Ръководство за лабораторни упражнения по текстилно облагородяване, изд. ТУ-София.
Web Design TU-SOFIA